Influenza

I 2009 var verden i alarmtilstand fordi Svineinfluenza’en truede. Det viste sig meget senere, at der var stærke lobbyaktiviteter bagved denne alarm, der gerne vil sælge en vaccine, der ikke var tilstrækkelig afprøvet og førte til mange vaccinationsskader. Vaccinen viste sig at være mere skadelig end den forholdsvis langsom smittende influenzavirus.

Den internationale organisation af homøopatiske speciallæger udgav følgende information og behandlingsanvisninger:  Svineinfluenza – LMHI (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis) bulletin om H1N1 influenzaen 2009 – Både information om en truende virus og de homøopatiske speciallægers reaktion på noget som man troede var en alvorlig trussel mod menneskeheden er interessant læsning.

Mere information – også om de danske reaktioner – findes her.